Omahoito

Omahoito on diabeetikoiden hoidon onnistumisen perusta. Diabeetikko on itse oman hoitonsa arkipäivän asiantuntija, joka on myös itse vastuussa omasta terveydestään ja jokapäiväisestä hoidostaan. Hyvän omahoidon perusta on toisilta diabeetikoilta saatava vertaistuki yhdistettynä terveydenhuollon apuun.

Terveydenhuolto tarjoaa diabeetikolle hoidon perusopetusta ja jatkuvaa hoidonohjausta. Diabeetikon tulisi tehdä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa  henkilökohtainen hoitosuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä hoidon tavoitteista ja keinoista, joilla niihin päästään.

(lähde: http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/dehko/tietopankki/diabeetikon_omahoidon_tuki, viitattu 17.4.2014)