Isonkyrön Diabeteskerho

Kerhon kokoontumisesta seuraa paikallisilmoituksia.

Kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00, Liikuntahallin kahviossa, Kyrööntie 15.

Kesäkuukausina kokoonnumme ulkoillen ja laavuillen.

Kerhossa toimii työryhmä, joka etsii alustuksen pitäjiä kerhoiltoihin ja suunnittelee ohjelmaa ja retkiä.

Tiedustelut: Anne Kujala 0405269168 kujalaanne@gmail.com

Tervetuloa!